تبلیغات
مشاوره - بدیعه پردازی ( افزایش تفکر خلاق )

مشاوره

بدیعه پردازی ( افزایش تفکر خلاق )

یکشنبه 11 آذر 1386

 

 

باسمه تعالی

بدیعه پردازی ( افزایش تفکر خلاق )

 

ذوق و شوقی که به معلم در هنگام اجرای الگوی بدیعه پردازی دست می‌دهد از همه‌ی الگوهای دیگر بیشتر است . استفاده از این الگو برای شاگردان موجب احساس لذتی حیات‌بخش می‌شود چون شاگردان با لذت و شوق و ذوق آن را فرا می‌گیرند .

گوردون اظهار می دارد که خلاقیت را در فعالیت‌های روزانه می‌توان دید و می‌توان فعالیت های روزانه را خلاقانه کرد . عوامل زیادی در پرورش تفکر آفریننده و خلاق دخالت دارند . اطلاعات زیاد ، عواطف و شرایط نقش اساسی در خلاقیت دارند .

الگوی تدریس نو آفرینی بر مبنای چندین مفهوم استوار است . مفاهیمی استعاره قیاس مستقیم ، قیاس شخصی و تعارض فشرده از این جمله اند . برای مثال : از دانش‌آموزان خواسته می شود کتاب درسی خود را با یک رودخانه یا یک لنگه کفش کهنه مقایسه کنند . یا از دانش‌آموزان خواسته می شود پیراهن خود را با پوست یک درخت یا ابر مقایسه کنند . تلاشهای فرد در قیاس مستقیم متوجه این است که خود را با یک موجود زنده ، غیر زنده یا یک عمل همانند سازد یا خود به جای ان بنشیند . برای مثال ، وقتی عصبانی می‌شوید ، شبیه چه می‌شوید به هر روی تاکید آن است که در قیاس شخصی ، یادگیرنده باید تلاش کند هر چه بیشتر خود را با مورد در نظر گرفته شده برای مقایسه و همانند سازی نزدیک کند . قیاس مستقیم هم در امر نوآفرینی فکری نقش ارزنده‌ای دارد . در قیاس مستقیم ، دو موجود یا دو مفهوم مقایسه می‌شوند . برای مثال : مقایسه غلاف نخود با در یک قوطی و مقایسه‌ی حرکت دست برای برداشتن یک شیء یا یک بیل مکانیکی .

تعارض فشرده : مفهومی است که به دوصورت یک عمل یا یک شیء را توصیف می کند . بر وفق نظر گوردون ، تعارض فشرده بینشی در فرد ایجاد می‌کند که ژرفای زیادی دارد . دانش‌آموزان از طریق تعارض فشرده دو گونه داوری درباره‌ی یک فعالیت انجام می دهند برای مثال : دانش‌آموزان درباره‌ی درس ریاضی چنین قضاوت می کنند آن درس (( طاقت فرسا و لذت بخش )) است . همچنین می‌گوید ، تکنولوژی محصولی از تفکر عملی انسان است . که (( سود بخش )) و (( دردسر آفرین )) است .

مراحل اجرای روش تدریس نوآفرینی ( بدیعه پردازی )

مرحله‌ی نخست : شرایط موجود

در این مرحله ، معلم از دانش آموزان می‌خواهد که به توصیف و تشریح شرایط حاضر یا موجود بپردازد .

مرحله‌ی دوم ، قیاس مستقیم :

در مرحله‌ی حاضر معلم از دانش‌آموزان می‌خواهد که قیاس‌های مستقیمی را پیشنهاد کنند . معلم دانش‌آموزان را وادار می‌کند تا یکی از قیاس‌های پیشنهادی را انتخاب کنند .

مرحله‌ی سوم : قیاس شخصی :

معلم توضیحاتی درباره‌ی نحوه‌ی انجام دادن قیاس شخصی را به دانش‌آموزان  ارائه می‌دهد  و در مرحله‌ی سوم دانش آموزان پس از دریافت اطلاعات از معلم ، ترغیب می‌گردند از قیاس مستقیم مرحله‌ی دوم  ، قیاس شخصی بسازند .

 

 

 

مرحله‌ی چهارم :  تعارض فشرده :

در این مرحله معلم از دانش‌آموزان می خواهد بر اساس توصیف‌های استعاری مرحله‌ی دوم و سوم چند تعارض فشرده را ارائه‌کنند . سپس از میان چند تعارض فشرده‌ای که ارائه  شده است یکی را انتخاب کنند .

مرحله‌ی پنجم : قیاس مستقیم :

معلم از دانش‌آموزان می خواهد قیاس مستقیم دیگری بر اساس تعارض های فشرده‌ی ارائه شده در مرحله‌ی چهارم انتخاب کنند .

مرحله‌ی ششم . بررسی دوباره‌ی تکلیف نخست "

معلم دانش‌آموزان را وادار می کند تا به تکلیف نخست برگردند و آخرین قیاس خود را ارائه کنند .

 

 

 [ یکشنبه 11 آذر 1386 - 11:12 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| rezaarghand ] [مقدمه , ] [+]